0
Your cart
Koszyk
Delivery
Payment
Your cart is empty.
Please go to Shop Now
Produkt Cena Ilość Kwota

Dane płatności

Informacje dodatkowe

Contact

Adres do wysyłki

Order Summary

Payment Method

Twoje dane osobowe będą użyte do przetworzenia twojego zamówienia, obsługi twojej wizyty na naszej stronie oraz dla innych celów o których mówi nasza polityka prywatności.

Czy osoba niesłysząca może być kierowcą?

Czy osoba niesłysząca może być kierowcą?

Podczas jazdy samochodem korzystamy głównie ze zmysłu wzroku. Czy więc częściowo lub całkowita utrata słuchu ma jakiekolwiek znaczenie? Wiele osób przekonanych jest, że osoby Głuche nie mogą kierować pojazdami mechanicznymi. W rzeczywistości jednak mogą one wziąć udział w nauce jazdy, zdać egzamin i być pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego! Zobacz, jak osoba niesłysząca może uzyskać prawo jazdy.

 

Prawo jazdy dla osoby Głuchej – co mówią o tym przepisy kodeksu drogowego?

Wada słuchu nie jest przeszkodą do tego, aby uzyskać uprawnienia w zakresie kierowania pojazdem mechanicznym. Liczyć się trzeba jednak z pewnym ograniczeniem. Osoba niesłysząca nie może uzyskać prawa jazdy kategorii D1 lub D2. Dlaczego? Kierowcy autobusów muszą mieć możliwość swobodnego komunikowania się z pasażerami, szczególnie w sytuacjach potencjalnego zagrożenia.

O ile nie zachodzą inne, dodatkowe przeciwwskazania, to nic jednak nie stoi na przeszkodzie ku temu, aby osoba niesłysząca uzyskała prawo jazdy innej kategorii, w tym B dot. uprawnień kierowania samochodem osobowym.

 

Wymagania dla kierowców niesłyszących

Obniżona sprawność będąca wynikiem częściowej lub całkowitej utraty słuchu nie jest barierą uniemożliwiająca prowadzenie pojazdu mechanicznego. Bycie uczestnikiem ruchu jest więc możliwe. Przyszły niesłyszący lub słabosłyszący kierowca musi spełnić podobne wymagania, co każdy inny kierowca. Są to:

  • uzyskanie zaświadczenia lekarskiego, które potwierdzi brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi;
  • opanowanie sztuki jazdy samochodem;
  • uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie państwowym.

Kurs prawa jazdy dla niesłyszących

Kurs prawa jazdy dla Głuchych w Elka School nie różni się wiele od kursów przygotowawczych dla osób słyszących. Celem jest przede wszystkim doskonałe zapoznanie kursanta z obowiązującymi przepisami kodeksu drogowego i nauczenie swobodnej jazdy samochodem.

Zajęcia praktyczne oparte są o unikalny system komunikacji pomiędzy kursantem a instruktorem. Dzięki temu osoba niesłysząca nie odczuwa żadnych ograniczeń i może skupić się na nauce. W razie potrzeby możliwa jest także dodatkowa obecność tłumacza języka migowego.

Egzamin na prawo jazdy dla osoby niesłyszącej

Jak wygląda egzamin na prawo jazdy dla osoby niesłyszącej? W czym różni się od egzaminu dla osoby słyszącej?

Obecność tłumacza języka migowego

Czy osoba Głucha może podczas egzaminu na prawo jazdy korzystać z usług tłumacza migowego? Tak! Taka możliwość jest uwzględniona w aktualnie obowiązujących przepisach, co z pewnością jest sporym udogodnieniem dla przyszłych kierowców.

Co więcej – osoba niesłysząca nie musi zapewniać sobie obecności takiego tłumacza ani opłacać go we własnym zakresie. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego są zobowiązane do tego, aby zagwarantować osobie niesłyszącej takie ułatwienie na czas trwania egzaminu praktycznego. Nie wiąże się to z dodatkowymi opłatami. Przed egzaminem należy zgłosić jednak taką potrzebę indywidualnie w odpowiednim oddziale WORD.

Jakim samochodem prawo jazdy zdaje osoba niesłysząca?

Czy osoba niesłysząca zdaje egzamin zwykłym samochodem? Z reguły tak. Osoby z niepełnosprawnością powinny egzamin zdawać za pomocą samochodu, który dostosowany jest do ich ograniczeń. W przypadku osób Głuchych, które nie mają żadnych innych niepełnosprawności, nie jest to konieczne – mogą zdawać egzamin w standardowo wyposażonym pojeździe.

Szacuje się, że w Polsce mieszka około pół miliona osób niesłyszących. Dzięki możliwości podjęcia kursu na prawo jazdy i zdobycia uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi mogą stać się bardziej niezależne na co dzień. Warto podkreślić, że na kurs praw jazdy oraz obecność tłumacza języka migowego można otrzymać dofinansowenie ze środków PFRON w ramach programu “AKTYWNY SAMORZĄD”.

W Elka School każdy może liczyć na kompleksowe przygotowania do zdania egzaminu na prawo jazdy! Zapraszamy do kontaktu – jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Scroll to Top
Przewiń do góry
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner