0
Your cart
Koszyk
Delivery
Payment
Your cart is empty.
Please go to Shop Now
Produkt Cena Ilość Kwota

Dane płatności

Informacje dodatkowe

Contact

Adres do wysyłki

Order Summary

Payment Method

Twoje dane osobowe będą użyte do przetworzenia twojego zamówienia, obsługi twojej wizyty na naszej stronie oraz dla innych celów o których mówi nasza polityka prywatności.

Słownik

W trakcie nauki jazdy istotna jest wiedza praktyczna pozyskana w trakcie jazdy, ale także ta teoretyczna, która pozwoli zaliczyć egzamin, jak również bezpiecznie podróżować naszym pojazdem w przyszłości.

 

Niektóre definicje mogą wydawać się problematyczne nawet dla osób, które od wielu lat posiadają już prawo jazdy! Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się utworzyć słownik pojęć i wyrazów, które są związane z poruszaniem się po drogach publicznych. Będą przydatne niezależnie od kategorii prawa jazdy, które posiadamy.

 

Nasz słownik jest cały czas aktualizowany i rozbudowywany.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą wiedzy!

logo ELKA

Pojęcia na A

Autostrada - wydzielona droga publiczna dwujezdniowa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, która dopuszcza ruch pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca, które na równej, poziomej jezdni osiągają prędkość co najmniej 40 km/h. Musi posiadać minimum dwa pasy ruchu w każdą stronę. Drogi w przeciwnych kierunkach muszą być od siebie wyraźnie oddzielone.

Pojęcia na B

Pojęcia na C

Chodnik - to część drogi, po którym zgodnie z przepisami mogą poruszać się piesi. Zazwyczaj chodnik stanowi fragment pobocza. Pas ten wykłada się m.in.: brukiem kamiennym kostką betonową lub płytami betonowymi.

Pojęcia na D

Droga - drogą nazywa się wydzielony pas, który składa się z następujących elementów: jezdni, pobocza, drogi dla rowerów lub dla pieszych, chodnika. Ponadto w ramach drogi może znajdować się torowisko dla pojazdów szynowych, znajdująca się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, ruchu osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

 

Droga ekspresowa - droga publiczna, dwujezdniowa lub jednojezdniowa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo. Mogą poruszać się po niej tylko pojazdy samochodowe, z wyłączeniem czterokołowca. Na tego typu drodze zabrania się: cofania, zawracania z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsc do tego przeznaczonego, zatrzymania się na pasie między jezdniami, zatrzymywania się i postoju pojazdów, z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych.

 

Droga dla rowerów - droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów. Droga ta musi posiadać odpowiednie oznakowanie. Droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa drogowego. Często stanowi fragment pobocza lub jezdni.

 

Droga podporządkowana - droga oznakowana jako droga podporządkowana, na której kierujący zbliżający się do skrzyżowania jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującym zbliżającym się do skrzyżowania drogą oznakowaną jako droga z pierwszeństwem. Wymaga od kierujących zachowania szczególnej ostrożności. Musi posiadać odpowiednie oznakowanie.

 

Droga z pierwszeństwem - droga oznakowana jako droga z pierwszeństwem, na której kierujący zbliżający się do skrzyżowania ma pierwszeństwo w stosunku do kierujących zbliżających się do skrzyżowania drogą oznakowaną jako podporządkowana. Pojazdy znajdującą się na drodze podporządkowanej muszą ustąpić tym, które znajdują się na drodze z pierwszeństwem.

 

Droga dwujezdniowa - droga dwujezdniowa to taka, gdzie znajdują się minimum dwie jezdnie w przeciwnym kierunkach. Jezdnie oddzielone są barierkami ochronnymi lub pasem zieleni, po którym nie można się poruszać.

Pojęcia na E

Pojęcia na F

Pojęcia na G

Pojęcia na H

Holowanie - holowanie to operacja, która polega na przemieszczaniu jednego pojazdu za pomocą napędu drugiego pojazdu. Auta połączone są dedykowaną liną holowniczą. Holowanie pozwala na usunięcie z drogi uszkodzonych pojazdów oraz na zachowanie bezpieczeństwa w ruchu. Proces wymaga odpowiedniej sygnalizacji.

Pojęcia na I

Pojęcia na J

Jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów, określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni. Jezdnia może być jednopasmowa lub wielopasmowa.

Pojęcia na K

Kierujący - to uczestnik ruchu drogowego, który odpowiada za kierowanie pojazdem lub zespołem pojazdów. Mianem kierującego określa się również osoby, które odpowiadają za prowadzenie kolumny pieszych (np. pielgrzymów), jedzie wierzchem (np. na koniu), pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie.

 

Kierowca - to osoba, która posiada niezbędne uprawnienia do prowadzenia pojazdów silnikowych lub motorowerów.

Pojęcia na L

Pojęcia na M

Motocykl - zgodnie z prawem klasyfikowany jest jako pojazd samochodowy dwukołowy, trzykołowy lub wielośladowy, jeżeli posiada boczny wózek. Dodatkowo musi być wyposażony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50cm3. Określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół.

 

Motorower - to pojazd silnikowy dwukołowy lub trójkołowy, którego napęd stanowi silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW lub silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3. Jednocześnie moc pojazdu nie może przekroczyć 5,4 KM (4 kW), a prędkość 45 km/h.

Pojęcia na N

Niedostateczna widoczność - to sytuacja, w której występuje ograniczona przejrzystość powietrza (ze względu na mgłę, deszcz, noc). Występuje zazwyczaj od zmierzchu do świtu lub przy trudnych warunkach atmosferycznych i utrudnia ruch drogowy.

Pojęcia na O

Obszar zabudowany - to obszar zabudowy wiejskiej, miejskiej lub przemysłowej, który znajduje się wzdłuż drogi. Musi być odpowiednio oznakowany znakami drogowymi. Na obszarze zabudowanym obowiązują określone ograniczenia prędkości.

 

Omijanie - to manewr, który polega na ominięciu nieporuszającego się pojazdu, innego uczestnika ruchu drogowego lub jakiejkolwiek przeszkody na drodze. Manewr mogą wykonać kierujący pojazdami lub piesi.

Pojęcia na P

Pas ruchu - dowolny podłużny pas jezdni, który jest wystarczający do tego, aby poruszały się po nim pojazdy wielośladowe w minimum jednym rzędzie, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi.

 

Pieszy - pieszym nazywa się osobę, która znajduje się na drodze i jest poza pojazdem samochodowym lub innym. Jednocześnie w danym czasie nie wykonuje robót budowlanych lub innych czynności określonych w przepisach (nie jest to policjant kierujący ruchem). Pieszy jako uczestnik ruchu drogowego posiada swoje prawa i obowiązki.

 

Pobocze - pobocze to fragment drogi, który bezpośrednio do niej przylega. Może być przeznaczony do ruchu pieszych i niektórych pojazdów lub jako dodatkowy pas techniczny dla postoju pojazdów, pędzenia zwierząt, czy też jazdy wierzchem.

 

Postój pojazdu - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę.

 

Pojazd samochodowy - zgodnie z definicją jest to pojazd wyposażony w silnik (spalinowy lub elektryczny), który może poruszać się z prędkością powyżej 25 km/h. Jednocześnie pojazdem samochodowym nie jest ciągnik rolniczy.

 

Pojazd uprzywilejowany - pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi. Obowiązkiem kierujących jest ustąpienie mu prawa przejazdu. Do tego typu pojazdów zalicza się m.in.: radiowozy policyjne, karetki pogotowia, samochody strażackie, wozy wojskowe i pojazdy innych służb państwowych.

 

Przejście dla pieszych - to wydzielony fragment drogi, po którym w ruchu poprzecznym mogą przemieszczać się piesi, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Przejście musi posiadać oznakowanie drogowe, a także charakterystyczne pasy na jezdni, które potocznie nazywa się zebrą. Przejście może występować na jezdni, drodze rowerowej, czy też torowisku.

 

Przystanek - to miejsce, które przeznaczone jest do zatrzymywania się różnego rodzaju pojazdów publicznego transportu zbiorowego, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi. Przykładami są przystanki autobusowe lub tramwajowe.

Pojęcia na R

Ruch kierowany - to ruch kierowany przez upoważnione do tego osoby lub przez dedykowaną sygnalizację świetlną. Polega na zamykaniu i otwieraniu przejazdu. Może być związany m.in. z pracami na drodze, wydarzeniami o dużym znaczeniu oraz innymi powodami.

 

Rower - to pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu 25 km/h.

 

Rowerzysta - to uczestnik ruchu drogowego, który przemieszcza się przy pomocy roweru. Potocznie rowerzystów nazywa się również cyklistami. Posiadają swoje prawa i obowiązki.

Pojęcia na S

Skrzyżowanie - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzna.

Pojęcia na T

Tunel drogowy - to budowla, która pozwala na przemieszczanie się pojazdów samochodowych pod lub przez przeszkodę. Musi posiadać odpowiednie oznakowanie. Tunele powstają np. pod rzekami, kanałami lub są drążone w skałach.

Pojęcia na U

Uczestnik ruchu - jest nim każda osoba, która bierze udział w ruchu drogowym. To m.in.: kierujący pojazdem, pieszy, rowerzysta, pasażerowie pojazdów.

 

Ustąpienie pierwszeństwa - to manewr polegający na powstrzymaniu się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, pieszego - do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku, a osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch - do zatrzymania się, zmiany kierunku albo istotnej zmiany prędkości. Do ustąpienia pierwszeństwa zobowiązany jest kierujący przebywający na drodze podporządkowanej.

Pojęcia na W

Wymijanie - to manewr polegający na przejeżdżaniu (przechodzeniu) obok pojazdów lub innych uczestników ruchu, którzy poruszają się w przeciwnym kierunku.

Wyprzedzanie - przejeżdżanie (przechodzeniu) pojazdów lub innych uczestników ruchu, którzy poruszają się w tym samym kierunku.

Pojęcia na Y

Pojęcia na Z

Zatrzymanie pojazdu - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów.

H

Holowanie

M
S
Scroll to Top
Przewiń do góry
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner